Om Oss

Tjänster på DINA villkor

Vår drivkraft är att skräddarsy lösningar anpassade just efter DINA behov.
Det började med en enkel idé som efter några års erfarenhet i serviceyrket utvecklades
till ett koncept där service och kvalité ligger i fokus! Bristen på lyhörda arbetsgivare
och nöjda anställda där kvalitén och glädjen i jobbet blev lidande blev vändpunkten för oss!

Vi erbjuder en enkel tjänst där man vet vad flexibilitet innebär och där man med
ömsesidig respekt arbetar tillsammans med förståelse för kunden och dess individuella behov!
Vi är ett företag i ständig utveckling som värnar om att kunna erbjuda personligt utformade
lösningar med ett flexibelt förfarande.

Genom att erbjuda en jämn kvalité och en miljövänlig lösning bidrar vi tillsammans till en
bättre och tryggare framtid för oss alla. Vi värnar om våra kunder såsom våra anställda och
därför har vi ändamålsenliga försäkringar för Er men även vår trygghet.

De värdegrunder som driver oss framåt är:

Trygghet
Genom den kompetens vi tillhandahåller och de erfarenheter vi har kan vi leverera trygga
och hållbara tjänster. Vi tar ansvar för vår natur och arbetar helst med de bästa miljövänliga
produkterna.

Tillgänglighet
Genom att vara lyhörda och alltid se till kundens bästa strävar vi hela tiden efter att vara
tillgängliga för att tillgodose de behov och önskemål som finns.

› Kvalité
Vi ska vara en föredömlig leverantör av tjänster där våra leveranser alltid ska bestå av en
genomgående god kvalité. Vi ger även förslag på hur kunden kan förbättra sin miljö genom
egna insatser om inte annat vad vi kan göra mer.

Bemötande
Så som vi själv vill bli bemötta ska vi även möta våra kund.
Från ett vänligt leende och en trevlig hälsning till ett bra och proffsigt genomförande och avslut
bär vi hela tiden med oss ett gott bemötande.


Kontakta oss för en offert!