GDPR

ICAB.nu dataskydds/integritetspolicy

ICAB.nu värnar om din personliga integritet. Denna dataskydds/integritetspolicy förklarar
hur ICAB.nu samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina
rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid
kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande
till oss på info@icab.nu.

Personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs enligt denna policy och ansvarar
för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lag (Dataskyddslag)
är ICAB.nu

Policyn omfattar alla i företaget.

1. Vilken information samlar vi in?
Information som du ger till oss vid bokning
Till exempel:
· När du bokar en tid genom telefon eller per mail.
· När du gör en offertförfrågan på vår hemsida.
· När du deltar i kampanjer som arrangeras av oss med hjälp av elektronisk kommunikation
inklusive telefon och SMS.

Information vi samlar in om dig
När du använder våra tjänster, kan vi samla in följande information:
· Person- och kontaktinformation
- namn,
- födelsedatum,  
- personnummer,
- faktura- och leveransadress,
- e- postadress,
- mobiltelefonnummer, etc.

· Information om objektet.
· Historisk information
- ditt deltagande,
- köp av tidigare tjänster

Informationen du ger oss om objektet och kontakt- samt fakutrauppgifter är generellt sett
nödvändiga för att vi ska kunna boka in er och veta vart vi ska gå, vad vi ska göra där och
sedan hemska betala.

2. Vad gör vi med din information?
Informationen används endast för att kunna genomföra arbetet ni beställt samt till att kunna
fakturera och hantera Rut-avdraget åt er samt för att kunna kommunicera med dig antingen
per telefon eller e-mail. ICAB.nu kan även komma att använda din data för att kommunicera
relevant information gällande verksamhet eller erbjudanden inom verksamheten och för att
utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande vår verksamhet (till exempel efter att du fått en
tjänst utförd) via elektroniska kommunikationskanaler samt via telefon.

Om du inte vill mottaga sådan kommunikation, är du välkommen att mejla till info@icab.nu.
Markera mailet med GDPR i ämnesraden. Uppgifterna kan även användas för utskick per
post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt
mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som
kund.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller
på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kommer att behandlas mellan två program:
1. Timezynk vilket är vårt bokningsprogram och där vi rapporterar in tider.
2. Fortnox där vi bokför samt fakturerar.

3. Vilka kan vi komma att dela din information till?
Icab.nu delar inte din information med någon annan än den som behöver informationen
inom verksamheten vid det tillfället vi utför en tjänst eller annan funktion som nämnts ovan.
Däremot kan ICAB.nu komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom
Folkbildningsrådet, Skatteverket, Polisen, Statistiska centralbyrån eller andra myndigheter
om vi är skyldiga att göra det enligt lag. ICAB.nu kommer aldrig att sälja dina personuppgifter
till tredje part.

4. Var behandlar vi dina personuppgifter?

ICAB.nu driver verksamhet endast i Sverige och era uppgifter lagras på ett säkert sätt i
ett kundregister där endast chefer har full insyn.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos ICAB.nu sparas dina uppgifter tills du
avregistrerar dig. Vi sparar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att
utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
När vi sparar din data för andra syften än för våra åtaganden gentemot dig sparar vi datan
endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Du kan
när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/ medlem
sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag.

6. Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta
och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. Om du vill veta om
något/vad som finns registrerat om dig hos oss kan du skriva till oss på följande adress:

Interact Clean AB
Bjurögatan 48
211 24 Malmö

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få
besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om
du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt
gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress
som anges på Webbplatsen eller här ovan. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina
personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad
för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för ICAB.nu, som hindrar oss från att omedelbart
radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning,
konsumenträttslagstiftning och förordning om statsbidrag till folkbildningen. Vad vi då gör är
att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften
än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

7. Hur är det med cookies och liknande tekniker?
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker i våra webbtjänster.

8. Ändringar i policyn
ICAB.nu förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att
publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

9. Kontakta oss
Om du har frågor kan du kontakta oss genom e-post info@icab.nu

Om hela eller delar av ICAB.nu verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet
kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare
och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.