Om cookies

Vi använder oss av cookies. En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras pä din dator
och som innehäller information. Den används för att underlätta för besökaren pä webbplatsen.

Vi sparar ingen personlig information via cookies. Om du inte vill ha nägra cookies kan du
ställa in detta i din webbläsare.

Gör det enklare för dig

VI använder oss av cookies för att göra webbplatsen mer funktionell för dig som besöker
webbplatsen.

Gör du nägra inställningar eller val pä webbplatsen, så kan information om det sparas i
cookien. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar.
Istället är det cookien som meddelar webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka
inställningar som gjorts.

Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla cookien ut mot en ny i din dator.
Cookies används alltså av praktiska skäl för underlätta för dig som besöker en viss webbplats.

Lag om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats
med cookies få tillgäng till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför
cookies används. 

Två typer av cookies

Det finns två typer av cookie, Den ena lagras endast tillfälligt och försvinner när du stänger
din webbläsare. Den här typen av cookie används när besökaren loggar in.

Den andra typen sparas som en fil på din dator under en längre tid och används när du
besöker webbplatsen igen.

Vi sparar ingen personlig information via cookies. Information om besökaren kan inte späras.

Om du vill undvika cookies

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare. Det kan dock
innebära att du inte få tillgäng till alla sidor på webbplatsen.

Du kan ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras
varje gäng en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan
du också radera cookies som lagrats tidigare. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.